ODDELKI IN ZAPOSLENI

Delavci so razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v soglasju z ustanoviteljem – Občino Ljutomer. Razporeditev delovnih mest velja za šolsko leto 2020/2021.

ODDELEK VZGOJITELJICE VPO– POMOČ. VZGOJITELJIC
HOMOGENI      Marjeta Zmazek/ Irena Kolbl/Iris Štefanec

1-2 LET    Iris Štefanec

KOMBINIRANI  Kristina Vargazon Janja Dovnik

2-4 LET

HETEROGENI   Špela Rous Mateja Horvat

        Spremljevalka otrok s PP Sanja Brezovar

        Specialna pedagoginja Maruša Poštrak