ODDELKI IN ZAPOSLENI

Delavci so razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v
soglasju z ustanoviteljem – Občino Ljutomer. Razporeditev delovnih mest velja za šolsko leto 2022/2023.

ODDELEK VZGOJITELJICE VPO– POMOČ. VZGOJITELJIC

HETEROGENI                     Marjeta Zmazek             Irena Kolbl/Janja Dovnik

1-3 LET

KOMBINIRANI                   Kristina Vargazon                 Jasna Jurkovič

2-4 LET                              Jasna Jurkovič

HETEROGENI                     Iris Štefanec                        Mateja Horvat

3-6 LET