ODDELKI IN ZAPOSLENI

Delavci so razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v
soglasju z ustanoviteljem – Občino Ljutomer. Razporeditev delovnih mest velja za šolsko leto 2021/2022.

ODDELEK VZGOJITELJICE VPO– POMOČ. VZGOJITELJIC

HETEROGENI                     Marjeta Zmazek             Irena Kolbl/Iris Štefanec

1-3 LET

KOMBINIRANI                   Jasna Jurkovič                 Kristina Vargazon

2-4 LET

HETEROGENI                     Janja Dovnik                     Mateja Horvat

3-6 LET