PROGRAMI
CELODNEVNI PROGRAM – izvajamo ga v vseh TREH oddelkih in obsega
vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Za posameznega otroka traja
od 6 do 9 ur v času med 6.00 in 16.00.
Občinski svet Občine Ljutomer je na 7. redni seji, 9. 12. 2019, sprejel sklep št.105
Cene dnevnih programov v vrtcih v občini Ljutomer znašajo po otroku mesečno:

                                          Cena programa

Program Ekonomska cena programa po metodologiji

Subvencionirana cena za starše s

stalnim bivališčem v občini Ljutomer

od 1 do 3 let           525,69 €                 460,00 €
od 3 do 6 let            394,07 €                 370,00 €
Kombinirani oddelek                394,07 €                 370,00 €
 

Kombinirani oddelki se vrednotijo po ceni programa 3 do 6 let.