PROGRAMI
CELODNEVNI PROGRAM – izvajamo ga v vseh TREH oddelkih in obsega
vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Za posameznega otroka traja
od 6 do 9 ur v času med 6.00 in 16.00.