DNEVNI RED

Dnevni red vključuje elemente:

  • prihod otrok v vrtec; zbiranje v oddelku 1-2 let; igre po izbiri otrok v kotičkih
  • prehod v matično igralnico; jutranji krog in razgibavanje
  • malica med 8.00 in 8.45 uro
  • usmerjene dejavnosti ter prosta igra
  • bivanje na prostem: igrišču, sprehodi, izleti …
  • kosilo za otroke 1-2 let ob 10.45 uri; za otroke 2-4 let ob 11.00 uri ter za otroke 3-6 let ob 11.15 uri
  • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na prostem ter odhod domov

Dnevna rutina: nega, umivanje rok, …

DNEVNI RED

(HOMOGENI ODDELEK OTROK, OD 1. DO 3. LETA; rdeča igralnica)

Prezračevanje prostorov (igralnica, umivalnica, garderoba – pred prihodom otrok)

6.00-7.45 ZBIRANJE OTROK IN IGRE PO IZBIRI OTROK

(v rdeči igralnici)

7.45-8.45 JUTRANJE RAZGIBAVANJE, PRIPRAVA NA MALICO, MALICA, NEGA (malica: 8.00)

Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, umivalnice; umivanje igrač; otroci v garderobnih prostorih

8.45-10.45 DEJAVNOSTI V IGRALNICI IN NA

PROSTEM (bivanje na prostem: 9.00-10.30; terasa

igralnice; prostor na kamenčkih ali travi)

10.45-11.30 PRIPRAVA NA KOSILO (10.30-10.45), KOSILO (10.45), NEGA

Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, garderobe, umivalnice

11.30-13.30 PRIPRAVA NA POČITEK, POČITEK (priključitev nekaterih otrok 2-4 let k počitku)

Umivanje igrač

13.30-16.00 PREBUJANJE, NEGA, POPOLDANSKA MALICA,

IGRANJE V IGRALNICI/NA PROSTEM

(združevanje oddelkov v rdeči igralnici, ob 15.15) ODHOD DOMOV

Prezračevanje prostorov; čiščenje; umivanje igrač

DNEVNI RED

(KOMBINIRANI ODDELEK OTROK, OD 2. DO 4. LETA; rumena igralnica)

Prezračevanje prostorov (igralnica, umivalnica, garderoba – pred prihodom otrok)

6.00-7.45 ZBIRANJE OTROK IN IGRE PO IZBIRI OTROK

(v rdeči igralnici)

7.45-8.45 (prehod v rumeno igralnico)

JUTRANJE RAZGIBAVANJE, PRIPRAVA NA MALICO, MALICA (8.15), NEGA (8.45-9.00)

Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, umivalnice, sanitarij; umivanje igrač

8.45-10.45 DEJAVNOSTI V IGRALNICI IN NA

PROSTEM (bivanje na prostem: 9.15-10.45; terasa

igralnice; prostor na kamenčkih ali travi)

10.45-12.00 PRIPRAVA NA KOSILO (nega rok: 10.45-11.00), KOSILO (11.00), NEGA (11.30-11.45)

Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, garderobe, umivalnice; sanitarij

12.00-13.30 PRIPRAVA NA POČITEK, POČITEK (priključitev nekaterih otrok 3-6 let k počitku)

Umivanje igrač

13.30-16.00 PREBUJANJE, NEGA (v igralnici), POPOLDANSKA MALICA, IGRANJE V IGRALNICI/NA PROSTEM (prehod v rdečo igralnico, ob 15.15)

Prezračevanje prostorov; čiščenje; umivanje igrač

DNEVNI RED

(HETEROGENI ODDELEK OTROK, OD 3. DO 6. LETA; zelena igralnica)

Prezračevanje prostorov (igralnica, umivalnica, garderoba – pred prihodom otrok)

6.00-7.45 ZBIRANJE OTROK IN IGRE PO IZBIRI OTROK

(v rdeči igralnici)

7.45-9.00 (prehod v zeleno igralnico)

PRIPRAVA NA MALICO, MALICA (malica: 8.15), NEGA (8.45-9.00)

Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, umivalnice, sanitarij; umivanje igrač

9.00-11.15 DEJAVNOSTI V IGRALNICI IN NA PROSTEM

Prezračevanje prostorov; čiščenje; bivanje na prostem: 9.15-11.00: terasa igralnice, prostor na kamenčkih ali travi)

11.15-12.00 PRIPRAVA NA KOSILO, NEGA ROK (11.00-11.15) KOSILO (11.15), NEGA (11.45-12.00)

Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, garderobe, umivalnice, sanitarij

12.00-13.30 PRIPRAVA NA POČITEK/ POČITEK (pridružitev nekaterih otrok v oddelek 2-4)/ UMIRJENE DEJAV.

Umivanje igrač

13.30-16.00 PREBUJANJE/ NEGA ROK (v igralnici), POPOLDANSKA MALICA, IGRANJE V IGRALNICI/NA PROSTEM

(prehod v rdečo igralnico, ob 15.15)

Prezračevanje prostorov; čiščenje; umivanje igrač