Dnevni red vključuje elemente:
 prihod otrok v vrtec; zbiranje v oddelku 3-6 let (v zeleni igralnici); igre po izbiri
otrok v kotičkih
 prehod v matično igralnico; jutranji krog in razgibavanje
 malica med 8.00 in 8.45 uro
 usmerjene dejavnosti ter prosta igra
 bivanje na prostem: igrišču, sprehodi, izleti …
 kosilo za otroke 1-3 let ob 11.00 uri; za otroke 3-4 let ob 11.00 uri ter za otroke 3-6
let ob 11.15 uri
 počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na prostem ter odhod
domov
Dnevna rutina: nega, umivanje rok, …

DNEVNI RED

(HETEROGENI ODDELEK OTROK OD 1. DO 3. LETA; rdeča igralnica)
Prezračevanje prostorov (igralnica, umivalnica, garderoba – pred
prihodom otrok)
6.00-7.45 ZBIRANJE OTROK IN IGRE PO IZBIRI OTROK
(v zeleni igralnici)
7.45-8.45 (prehod v rdečo igralnico)
JUTRANJE RAZGIBAVANJE, PRIPRAVA NA MALICO, MALICA,
NEGA (malica: 8.00)
Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, umivalnice
8.45-10.45 DEJAVNOSTI V IGRALNICI IN NA
PROSTEM (bivanje na prostem: 9.00-10.30; terasa igralnice; prostor na
kamenčkih ali travi,…
10.45-11.30 PRIPRAVA NA KOSILO (10.45-11.00), KOSILO (11.00),
NEGA
Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, garderobe,
umivalnice
11.30-13.30 PRIPRAVA NA POČITEK, POČITEK; razkuževanje igrač
13.30-16.00 PREBUJANJE, NEGA, POPOLDANSKA MALICA
IGRANJE V IGRALNICI/NA PROSTEM
(združevanje oddelkov v rdeči igralnici ob 15.15) ODHOD DOMOV
Prezračevanje prostorov; čiščenje; razkuževanje igrač

DNEVNI RED

(HOMOGENI ODDELEK OTROK OD 2. DO 4. LETA; rumena igralnica)
Prezračevanje prostorov (igralnica, umivalnica, garderoba – pred
prihodom otrok)
6.00-7.45 ZBIRANJE OTROK IN IGRE PO IZBIRI OTROK

(v zeleni igralnici)
7.45-8.45 (prehod v rumeno igralnico)
JUTRANJE RAZGIBAVANJE, PRIPRAVA NA MALICO, MALICA (8.15),
NEGA (8.45-9.00)
Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, umivalnice,
sanitarij
8.45-10.45 DEJAVNOSTI V IGRALNICI IN NA PROSTEM (bivanje na
prostem: 9.15-10.45; terasa igralnice; prostor na kamenčkih ali travi,…
10.45-12.00 PRIPRAVA NA KOSILO (nega rok: 10.45-
11.00), KOSILO (11.00), NEGA (11.30-11.45)
Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, garderobe,
umivalnice; sanitarij
12.00-13.30 PRIPRAVA NA POČITEK, POČITEK (priključitev nekaterih
otrok 3-6 let k počitku); razkuževanje igrač
13.30-16.00 PREBUJANJE, NEGA POPOLDANSKA MALICA, IGRANJE V
IGRALNICI/NA PROSTEM (prehod v rdečo igralnico, ob 15.15)
Prezračevanje prostorov; čiščenje; razkuževanje igrač

DNEVNI RED

(HETEROGENI ODDELEK OTROK OD 3. DO 6. LETA; zelena igralnica)
Prezračevanje prostorov (igralnica, umivalnica, garderoba – pred
prihodom otrok)
6.00-7.45 ZBIRANJE OTROK IN IGRE PO IZBIRI OTROK
(v zeleni igralnici)
7.45-9.00
PRIPRAVA NA MALICO, MALICA (malica: 8.15), NEGA (8.45-9.00)
Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, umivalnice,
sanitarij
9.00-11.15 DEJAVNOSTI V IGRALNICI IN NA PROSTEM

Prezračevanje prostorov; čiščenje; bivanje na prostem: 9.15-11.00:
terasa igralnice, prostor na kamenčkih ali travi,…
11.15-12.00 PRIPRAVA NA KOSILO, NEGA ROK (11.00-
11.15) KOSILO (11.15), NEGA (11.45-12.00)
Prezračevanje prostorov; čiščenje prostora igralnice, garderobe,
umivalnice, sanitarij
12.00-13.30 PRIPRAVA NA POČITEK/ POČITEK (pridružitev nekaterih
otrok v oddelek 3-4)/ UMIRJENE DEJAV.
13.30-16.00 PREBUJANJE/ NEGA ROK, POPOLDANSKA MALICA,
IGRANJE V IGRALNICI/NA PROSTEM
(prehod v rdečo igralnico, ob 15.15)
Prezračevanje prostorov; čiščenje; razkuževanje igrač