ZDRAVSTVENO – HIGIENSKI REŽIM

Novi koronavirus SARS-CoV-2 tako pri nas, kot tudi v svetu, pomeni predvsem nepredvidljivost nadaljnjega širjenja in intenzivnosti njegovega pojava. Temu dejstvu je treba slediti tudi pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, ki upošteva stopnjo zahtevnosti epidemiološkega stanja razširjenosti bolezni Covid-19 ter temu prilagojena priporočila zdravstveno epidemiološke stroke.

Za zdravje in higieno v našem vrtcu smo odgovorni tako zaposleni v vrtcu, kakor tudi starši otrok in vsi ostali, ki obiščejo vrtec občasno.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je posodobil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju.

 • Otroci z zdravstvenimi omejitvami naj imajo opravljeno individualno oceno tveganja. Oceno opravi izbrani pediater ali lečeči subspecialist po posvetu z družino. Ocena temelji na trenutnem stanju aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih dejavnikih tveganja in lokalni epidemiološki situaciji. Če lečeči specialist oceni, da ne obstaja dodatno tveganje za COVID-19, gre otrok lahko v vrtec.
 • Sorojenci otroka z zdravstvenimi omejitvami lahko gredo v vrtec/šolo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe.
 • Starši otroka z zdravstvenimi omejitvami, lahko gredo v službo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe.

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za medicino dela, prometa in športa je opredelil zdravstvene omejitve za zaposlene v vrtcu za vrnitev na delovno mesto ob ponovnem odprtju V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev v vrtec. O umiku z delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik – specialist medicine dela, prometa in športa, ki presoja celotno situacijo individualno in mu predlagane zdravstvene omejitve predstavljajo le del ocene.

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. Starši morajo biti hkrati seznanjeni, da obstaja tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji ali z uporabo maske.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje, potrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov:

Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.

Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin…

Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna)

Upoštevanje medosebne razdalje, 1,5 – 2 metra

Zbiranje v skupinah, izven igralnice, npr. na hodniku ni, velja za celotno območje vrtca.

Za osebje v vrtcu se uporablja običajno pralno delovno oblačilo.

»KDAJ OTROK NE SODI V VRTEC«?

Starši se morate zavedati, da nosite do lastnega otroka in ostalih otrok, ki so vključeni v vrtec, veliko odgovornost. 

Kadar v vrtec pripeljete otroka, ko še ni popolnoma zdrav, oziroma, da ga v primeru vidnih začetnih bolezenskih znakih niste peljali k zdravniku, ki bi izključil bolezen kot nevarno drugim otrokom, predstavlja vaš otrok veliko tveganje, da se bo bolezen razširila po celotni skupini, ki jo obiskuje in posledično na vse otroke ter osebje v vrtcu.

Starši ste tako prvi, ki lahko prepoznate bolezen pri otroku že doma.

Kadar ima otrok kateregakoli izmed spodaj navedenih znakov, lahko osebje vrtca zavrne sprejem otroka:

 • Ima povišano telesno temperaturo, neobičajno utrujenost, težko dihanje.
 • Je v zadnjih 24 urah več kot 2 krat bruhal.
 • Ima drisko – mehko blato več kot 2 krat dnevno, primes sluzi ali krvi.                          
 • Ima v ustih razjede in se slini.
 • Ima izpuščaje z ali brez vročine.
 • Ima gnojen izcedek iz oči.
 • Ga boli žrelo in ima otekle bezgavke.
 • Močno kašlja.
 • Ima uši, oziroma dokler niso le-te odstranjene z ustreznim šamponom.

Ob prebolevanju katerekoli okužbe potrebuje otrok počitek doma, najboljše zdravilo za majhnega otroka je bližina in ljubezen staršev. S tem omogočimo hitrejše in boljše zdravljenje ter tako preprečimo širjenje bolezni na druge otroke. Zato ste starši dolžni, da v vrtec pripeljete zdravega otroka in to zaradi njegove varnosti ter varnosti kolektiva.

Lahko pa pripomorete, da bodo otroci v vrtcu manj bolni s tem, da jih čim prej naučite dobrih higienskih navad, zlasti umivanja rok.

Priporočilo Zavoda za zdravstveno varstvo je, da je otrok sposoben za vključitev v vrtec, če je od zadnjega bolezenskega znaka (bruhanje, vročina, driska) minilo najmanj 24 ur. Kdaj se bo otrok po preboleli bolezni vključil v vrtec, oceni pediater, ki otroka zdravi. Otrok mora biti dovolj zdrav in ne sme biti kužen za okolico.

Osebje v vrtcu upošteva navodila za preprečevanje in omejitev širjenja nalezljivih bolezni, ki jih izdela organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima, ki pa sodeluje z Zavodom za zdravstveno varstvo in pediatri. 

Obolevanja v vrtcu se zaradi omenjenih značilnosti malčkov v celoti ne moremo izogniti. Tudi starši lahko pripomorete, da bodo otroci manj pogosto obolevali.

 • pred vstopom v vrtec naj otrok opravi vsa priporočena cepljenja
 • skrbimo, da bo naš otrok čim prej osvojil dobre higienska navade, zlasti umivanje rok
 • krepitev zdravja otrok, dovolj gibanja, telesno utrjevanje, sprehodi (tudi v slabem vremenu)
 • brez kajenja v prostorih, kjer so otroci
 • navajanje na raznoliko, pestro in uravnoteženo prehrano, kjer so zajeta vsa živila (meso, sadje, zelenjava, žitarice)
 • v vrtec ne vodimo otrok z znaki nalezljive bolezni, otrok ki so še kužni ali imajo uši