Temeljna naloga svetovalnega dela v vrtcu je podpreti in sodelovati s strokovnimi delavci, starši otrok  in z vodstvom vrtca pri zagotavljanju pogojev za optimalni razvoj vsakega posameznega otroka v vrtcu.

Svetovana delavka se  na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja  preko svetovalnega odnosa vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških  in socialnih vprašanj, s tem da sodeluje z vsemi deležniki v vrtcu in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami.

 

Svetovalno delo v vrtcu opravljam Jelka Kodba, socialna delavka

Dosegljiva sem vsak dan med 8.00 in 12.00 uro na GSM: 041 702 504 ali po e-pošti jelka.kodba@guest.arnes.si

Na svetovalno službo vrtca se lahko naslovite  vedno kadar:

  • opažate pri vašem otroku razvojne, čustvene ali vedenjske stiske in težave,
  • potrebujete pomoč pri postopku usmerjanja,
  • se znajdete v ekonomski/socialni stiski,
  • kadar potrebujete kakršnokoli pomoč ali nasvet.

SVETOVALNE URICE NA OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER