Najstarejša skupina je sodelovala pri projektu Eko nahrbtnik – »Zelena žabica«, ki ga organizira Vrtec Stročja vas. Izbrali smo temo »vreme«. Beležili smo vreme, likovno ustvarjali, spoznali sistem kroženja vode, naredili več poskusov in se naučili nekaj pesmic. Vse skupaj smo predstavili na delavnicah v Vrtcu Stročja vas.