OBVESTILO STARŠEM IN SKRBNIKOM!

VPIS OTROK V VRTEC CVEN (za šol. leto 2021/22), BO POTEKAL OD PONEDELJKA, 15. 3. DO SREDE, 17. 3. 2021, MED 700 IN 1700 URO, V VRTCU. VPISUJEMO OTROKE V STAROSTI OD 11 MESECEV DO VSTOPA V ŠOLO.

Za informacije ali najavo obiska, pokličite: 041 446 589

                   Z veseljem Vas pričakujemo!

                                                                                          VRTEC CVEN

Spoštovani starši in skrbniki!

Obveščamo Vas, da bo vpis otrok v vrtec Cven, pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, za šolsko leto 2021/22, potekal od ponedeljka 15. 3. do srede, 17. 3. 2021, med 7.00 in 17.00 uro, v vrtcu.

Pri izpeljavi vpisa upoštevamo predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 (razkuževanje rok, prostora, prezračevanje, uporaba zaščitnih mask).

Starše bomo tako po časovnem razporedu, povabili v vrtec posamično.

Za informacije ali najavo obiska, pokličete na: (02) 584 96 00 ali 041 446 589.

POTEK VPISA…

Starši izpolnite VLOGO ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC, ki jo prejmete ob obisku v vrtcu. Najdete jo lahko tudi na spletni strani vrtca Cven, pod zavihkom Obrazci. Izpolnjeno vlogo nato lahko oddate v poštni nabiralnik vrtca Cven, po najavi prinesete v vrtec oz. jo pošljete po pošti na naslov:

                                                       Vrtec Cven               

                                                       Cven 3c

                                                       9240 Ljutomer

V vrtec vpisujemo otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo; mogoče pa jih je vpisati v celodnevni program vrtca.

Otroke, ki so bili vpisani v vrtec že lansko leto in vrtca ne obiskujejo, je za novo šolsko leto 2021/22, potrebno ponovno vpisati.

Če je za sprejem v vrtec več prijav, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke, se upošteva Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Ko bo otrok sprejet v vrtec, vas o tem obvestimo. Na informativnem sestanku za starše otrok novincev, ki je predviden v mesecu juniju, bomo posredovali Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo starši izpolnite. V kolikor pogodbe ne podpišete v določenem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Ob podpisu pogodbe za vključitev otroka v vrtec, se staršem zaračuna 50 EUR akontacije, ki se poračuna pri položnici, ob vključitvi otroka. Če se vključitev otroka ne realizira ob napovedanem datumu, se akontacija, ki je po vsebini vplačilo za resnost posla, staršem ne vrača. Izjema je poznejša vključitev otroka iz zdravstvenih razlogov (Sklep občinskega sveta št. 151, 1. 6. 2016).

Pred vključitvijo otroka v javni vrtec:

  • lahko starši za otroka uveljavljate Vlogo za znižano plačilo vrtca, ki jo predložite v mesecu pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec, na krajevnem pristojnem Centru za socialno delo
  • je potrebno pri pediatru pridobiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki je določen v pogodbi in od takrat dalje je možno postopno uvajanje otroka v vrtec.

Za vse informacije sem vam na voljo na telefonski številki 041 446 589 -Marjeta

ali na elektronskem naslovu vrtca: vrtec.cven@guest.arnes.si

Prosimo, da izpolnjene vpisne vloge pošljete ali predložite do petka, 19. 3. 2021.

V upanju na vse dobro in zdravo, Vas lepo pozdravljamo.

Pomočnica ravnatelja vrtca:                                    Ravnatelj:

Marjeta Zmazek                                                         Branko Meznarič