Mineva 24 let od odprtja novega vrtca na Cvenu (leta 1998), ko so ob urejanju notranjih prostorov bila opravljena tudi pleskarska dela.

V letu 2008 so bile prepleskane vse tri igralnice vrtca ter vezni hodnik, vendar brez stropov. V januarju 2020 pa nekateri prostori, ki so bili poplavljeni zaradi počene cevi.

Zob časa je načel nekatere stene igralnic in drugih prostorov (zidne razpoke, odkrušena barva, vlaga), ki bi jih bilo potrebno ponovno prepleskati. K temu so “klicali” predvsem stropi igralnic in nekateri prostori, ki od odprtja vrtca še sploh niso bili prepleskani.

V letu 2022 je bila opravljena energetska sanacija vrtca, pri kateri je bil zaključni del fasade narejen z Jubovimi materiali.

Na sestankih članov Sveta staršev vrtca Cven (že od šolskega leta 2019/20 naprej) smo iskali morebitne rešitve glede pleskanja prostorov vrtca in se ob tem obrnili tudi na bivšo predsednico KS Cven (ga. Saša Polajnar) in zdajšnjo predsednico (ga. Sara Vinkovič), ki sta nam ob tej stiski z veseljem prisluhnili. Kontaktirali smo g. Valterja Dvanajščaka, ki je bil tudi pripravljen prevzeti rdečo nit pleskarskih del, tokrat v prostorih treh igralnic vrtca. Z močno željo in skupnimi močmi nam je uspelo donatorsko pridobiti potreben material oz. belo barvo od podjetja Jub, d. o. o., barvne nianse pa so nam pripravili pri Avtu Rajh Ljutomer.

Načrtovana pleskarska dela so se tako izvedla v času zimskih počitnic, in sicer  2. in 3. februarja 2023 s skupino pleskarjev Valterja Dvanajščaka in okoliških pleskarjev (Valter Dvanajščak, Aleks Dvanajščak, Mario Sitar, Boris Kovačič, Boris Filipič, Marjan Vinkovič).  Zaposleni v vrtcu smo izpraznili igralnice, s prisotnimi otroki v času počitnic pa smo se premaknili v dve učilnici POŠ. V petkovem popoldnevu, ko so bila pleskarska dela zaključena, smo zaposleni »zavihali rokave« in pripravili vse potrebno za vrnitev v matične prostore vrtca. Pri prestavljanju pohištva sta pomagala tudi starša.

Igralnice v skupni velikosti pribl. 110 m2 so tako dobile nov odtenek sten v barvah, ki lepo sovpadajo z barvami pohištva. 

V ponedeljkovem jutru, ko smo se vrnili v vrtec, je na obrazih otrok, kakor tudi na obrazih nas zaposlenih, zasijal nasmešek, saj nas je objela svežina barv in prijetnost bivanja v zdaj lepih, novih prostorih igralnic.

Da, veliko korakov je bilo potrebnih, da smo s skupnimi močmi donatorjev in prostovoljcev, katerim smo neizmerno hvaležni, sledili viziji vrtca: “Na nove poti odprtih dlani, z nasmehom na ustih se sreča lovi …”

Iskrena hvala še enkrat!