Iz RIS RAKIČAN, ki sodeluje v evropskem projektu Fküper za boljše okolje, je prišla gospa Helena Krajnc, ki nas je poučila o varovanju okolja, o obnovljivih virih, recikliranju in o varčevanju z energijo in vodo. Izdelali smo si vetrnice, ki smo si jih odnesli domov.