V našem vrtcu že nekaj let zapored izvajamo teden brez igrač. Vrtčevske igrače smo letos med 7. in 11. marcem pospravili v kabinet, kjer so se odpočile. To pa ne pomeni, da se tudi mi cel teden nismo igrali. Seveda smo se igrali, le da smo pred igro otroke spodbudili k razmišljanju, kako, na kakšen način, s čim vse se še lahko igramo. Pri igri smo uporabili naravne in odpadne materiale (tulce, blago, škatle, les, plastenke, lončke, gozdne plodove …). Več časa smo posvetili socialnim igram, povezanosti med otroki in seveda spoznavanju novih materialov in načinov njihove uporabe.

Ugotovili smo, da nam narava in okolje ponujata ogromno možnosti za igro, le malce domišljije je treba uporabiti. Te pa imajo otroci več kot dovolj, le čas in prosto pot potrebujejo.