Načrtovane aktivnosti se bodo izvajale na prostem:

PONEDELJEK:

Knjižničarka pripoveduje…

TOREK:

Sprehod v Škofekov gozd

SREDA:

Tržnica s sadjem

PETEK:

Trgatev vinske trte –na terasi igrišča

ČETRTEK:

Ustvarjalnica z naravnim in odpadnim materialom

Dan športa za najmlajše (otroci oddelka 3-6 let): ŠZ in ODPM Ljutomer (na daljavo)

Dejavnost izven vrtca: Igre brez meja (s starši)